Ako začať?

Ak ste mladý rybár, alebo vás nadchol tento šport, na tejto stránke sa budeme snažiť vám poskytnúť čo najviac informácii ako začať s rybolovnou technikou. 

Centrá rybolovnej techniky na Slovensku (jedná sa o družstvá v prvej lige RT):

MsO SRZ Bratislava V.

kontakt: p. Jankovič, p. Rybár

MsO SRZ Považská Bystrica

kontakt: p. Vecel

MsO SRZ Liptovský Mikuláš

kontakt: p. Durdiaková

MsO SRZ Nové Zámky

kontakt: p. Mészáros

MsO SRZ Košice

kontakt: p. Ledvoň

MsO SRZ Prešov

kontakt: p. Michalik

 

Krúžky

Ďalšou z možností ako sa dostať k rybolovnej technike je v krúžku mladých rybárov vo svojích základných organizáciach, alebo na školách. Vedúci krúžkov by mali byť o tejto disciplíne informovaný. Prvou súťažou pre mladých rybárov v RT je aj "O Zlatý Blyskáč". Je to postupová súťaž, ktorá vrcholí celoslovenským kolom. Jednou z časti okrem LRU - plávaná a testov je aj RT.

Smernicu pre súťaž "O Zlatý Blyskáč" nájdete aj  TU. Ak náhodou rybolovna technika nieje obsahom rybárskeho krúžku, ktorý navštevujete, upozornite na to vedúceho krúžku.  Existuje Metodicky list pre deti a mládež z Rady SRZ, ktorý o tejto dsciplíne a jej výuke hovorí.

 

Diskusná téma: Ako začať?

How To Prevent Prostate Problems And Diseases?

AlbertPsype | 05.09.2018

The men's prostate is an essential part of a male's the reproductive system. It secretes fluids that aid in the transportation and activation of sperm. The prostate gland is found just before the rectum, below the bladder and around the urethra. When there is prostate problem, in most cases very uncomfortable and inconvenient for that patient as his urinary system is directly affected.

The common prostate health problems are prostate infection, enlarged prostate and prostate type of cancer.Prostate infection, also referred to as prostatitis, is among the most common prostate-related overuse injury in men younger than 55 yrs . old. Infections in the men's prostate are classified into four types - acute bacterial prostatitis, chronic bacterial prostatitis, chronic abacterial prostatitis and prosttodynia.

Acute bacterial prostatitis may be the least common of all kinds of prostate infection. It is a result of bacteria found in the large intestines or urinary tract. Patients may go through fever, chills, body aches, back pains and urination problems. This condition is treated by using antibiotics or non-steroid anti-inflammatory drugs (NSAIDs) to ease the swelling.

Chronic bacterial prostatitis is often a condition connected with a particular defect inside the gland as well as the persistence presence of bacteria inside the urinary tract. It can be brought on by trauma for the urinary tract or by infections from other areas of the body. A patient may experience testicular pain, small of the back pains and urination problems. Although it is uncommon, it could be treated by removal in the prostate defect as well as making use antibiotics and NSAIDs to deal with the redness.

Non-bacterial prostatitis is the reason approximately 90% coming from all prostatitis cases; however, researchers have not even to create what causes these conditions. Some researchers believe that chronic non-bacterial prostatitis occur because of unknown infectious agents while other feel that intensive exercise and lifting could cause these infections.

Maintaining a Healthy Prostate

To prevent prostate diseases, a proper weight loss program is important. These are some from the steps you can take to keep your prostate healthy.

1. Drink sufficient water. Proper hydration is necessary for general health and it'll also keep your urinary track clean.

2. Some studies declare that a number of ejaculations a week will prevent cancer of prostate.

3. Eat steak without excess. It has been shown that consuming a lot more than four meals of beef per week will heighten the chance of prostate diseases and cancer.

4. Maintain a suitable diet with cereals, vegetable and fruits to make certain sufficient intake of nutrients essential for prostate health.

The most critical measure to look at to be sure a healthy prostate is usually to go for regular prostate health screening. If you are forty years of age and above, you must go for prostate examination one or more times per year.

Pridať nový príspevok