Disciplína 3 Záťaž Arenberg

(Spinning Arenberg)

                           

Hod z podruky     Hod sprava             Hod cez hlavu       Hod zlava             ľubovoľne

Pri tejto terčovej disciplíne sa závodník snaží trafiť plachtu s rozmermi 3,15 m x 3,15 m s piatich rôznych stanvíšť. Stred terča tvorí okrúhla doska o priemere 75 cm (vid obrázok).  Jej zásah je za 10b. Jednotlivé stanovištia sú naznačené na obrázkoch vyššie. Pri vrhaní sa používa biela záťaž v podobe slzy s hmotnsťou 7,5g. V krátkosti si popíšeme stanovištia. Na prvom stanovišti, ktoré je vo vzdialenosti 10m pretekár hádže záťaž zo spodu. Pri druhom stanovišti (12m) hádže záťaž sprava, pri ďalšom je to cez hlavu (18m). Štvrte stanovište je vo vzdialenosti 14m a spôsob hodu je zľava. Pri poslednom stanovišt (16m)i pretekár môže použiť ľubovoľný spôsob hodu. 

Dôležité je spomenúť aj udicu kde jej dlźka môže byť len medzi 137 cm - 250 cm.

Pravidlá:


 

   
Prút:

Jednoručný prút, minimálna dĺžka 1,37 m. Maximálna dĺžka 2,50 m. Má minimálne tri očká na prúte a jedno koncové. Maximálny vnútorný priemer očka 50 mm, maximálny priemer vnútorného koncového očka 10 mm. Dĺžka rúčky nesmie prekročiť ¼ celkovej dĺžky prútu. 

Navijak:

Stacionárny navijak so štandardnou cievkou, resp. bežná cievka, ktorá zodpovedá štandardu. Sú povolené navijaky so zabudovaným mechanizmom.

Silon:

Ľubovoľný, v celkovej dĺžke rovnakého priemeru s minimálnou dĺžkou 20 m. 

Záťaž:

7,5 g plast, vo forme kvapky s hladkým povrchom.

Dĺžka bez očka : 53,0 mm +/- 0,3 mm

Priemer hlavy : 18,5 mm +/- 0,3 mm

Záťaž : Vrátane očka 7,5 gramov +/- 0,15 gramov

Priemer očka : 0,5 mm +/- 0,1 mm

Farba : Biela 

Vrhací priestor:

Z každého miesta dva hody. Pretekár musí začínať na stanovišti 1 so záťažou v ruke.

Štart 1: Pokus „Z pod ruky“ vzdialenosť 10 m

Štart 2: Bočný hod vpravo vzdialenosť 12 m

Štart 3: Hod ponad hlavu vzdialenosť 18 m

Štart 4: Bočný hod vľavo vzdialenosť 14 m

Štart 5: ľubovoľný vzdialenosť 16 m

Vždy meraný ku stredu terča, začínajúc zľava 

Pokus „z pod ruky“: 

Hod je vykonaný korektne, keď je záťaž prevlečená popod udicu. Minimálna dĺžka previsu 0,50 m k očku záťaže. Držanie tela pretekára je ľubovoľné.

Bočný hod vpravo:  

Pravý bočný hod je vykonaný správne, ak je udica napravo v smere od vrhacej osi 1 m,  prút a ruka ktorou sa hádže sa nachádzajú vpravo od vrhacej osi. Os vrhania je spojovacia línia medzi osou tela a stredom terča.. Pritom nesmie byť špica prútu pri vykonávaní hode vedená vodorovne. Držanie tela pretekára nehrá žiadnu úlohu, nezáleží na tom, či je prút pred alebo za štartovacou doskou. Ťahanie záťaže po zemi je zakázané a je ohodnotené 0 bodmi. 

Hod ponad hlavu: 

Hod ponad hlavu je vykonaný správne, ak sa nachádza špica prútu pred nad hlavou pretekára. Prút musí byť vedený medzi vodorovnou a zvislou polohou. Dĺžka previsu ľubovoľná. Držanie tela pretekára je ľubovoľné. 

Bočný hod vľavo: 

Bočný hod vľavo je vykonaný správne, ak je vedená špica prútu prinajmenšom 1 m vľavo od osi tela a prút a hádzacia ruka sa nachádzajú vľavo od osi hodu. Os hodu je spojovacia línia medzi osou tela a stredom terča. Pritom nesmie byť špica prútu vedená pri hádzaní vyššie ako je horizontálna plocha. Držanie tela pretekára ľubovoľné. Nezáleží na tom, či je prút pred alebo za štartovacou doskou. Ťahanie záťaže po zemi je zakázané a je ohodnotené 0 bodmi.

Čas:

5 min. Vrátane pohybov medzi štartovacou doskou.

Hodnotenie:

Zo stredu je to 10-8-6-4-2 bodov.

Najvyšší počet bodov: 100 bodov

Finále disc. č. 3 na MS 2011 v Budejoviciach:

TIPY A TRIKY:

Diskusná téma: Disciplína 3 Záťaž Arenberg

Neboli nájdené žiadne príspevky.

Pridať nový príspevok