Rybolovná technika na Slovensku

Slovensko je členom ICSF a teda patri medzi štáty, kde sa rybolovná technika rozvíja.

Počet registrovaných športovcov: približne 40

 

Organizácie zastrešujúce RT na Slovensku:

Slovenský zväz rybolovnej techniky

- prezident:Dr. Juraj Mészáros

- zabezpečuje účasť seniorskej

   reprezentácie na MS

Slovenský rybársky zväz

Odbor športovej činnosti:

 Sekcia rybolovnej techniky 

vedúci: Vladimír Vecel

- organizácia ligových súťaží a MSR

- zabezpečuje účasť juniorskej

   reprezentácie na MS

 

 

Na Slovensku okrem Majstrovstiev republiky sa koná ligová súťaž, ktorá je dvojkolová.

V roku 2011 sa I. ligy v RT zúčastnilo 7 družstiev.

 

Slovenské družstvo sa pravidelne zúčastnuje Majstrovstiev sveta senior a juniorov.