Disciplíny

Zoznam disciplín pre jednotlivé kategórie: 

 

Muži:

Súťaž sa vyhodnocuje v 5 boji (disciplíny 1-5), 7 boji (disciplíny 1-7), 9 boji(disciplíny 1-9)

  Disciplína 1  Muška cieľ
  Disciplína 2  Muška diaľka jednoruč
  Disciplína 3  Zát'až Arenberg
  Disciplína 4  Zát'až ciel'
  Disciplína 5  Zát'až diaľka jednoručne
  Disciplína 6  Muška dial'ka obojručne
  Disciplína 7  Zát'až dial'ka obojručne
  Disciplína 8  Multiplikátor ciel'
  Disciplína 9  Multiplikátor dial'ka obojručne

Ženy:

Súťaž v sa vyhodnocuje v 5 boji (disciplíny 1-5), 7 boji (disciplíny 1-5 +8,9)

  Disciplína 1  Muška cieľ
  Disciplína 2  Muška diaľka jednoruč
  Disciplína 3  Záťaž Arenberg
  Disciplína 4  Zát'až cieľ
  Disciplína 5  Zát'až diaľka jednoručne
  Disciplína 8  Multiplikátor ciel'
  Disciplína 9  Multiplikátor dial'ka obojručne

Chlapci:
  Disciplína 1  Muška ciel'
  Disciplína 2  Muška dial'ka jednoručne
  Disciplína 3  Zát'až Arenberg
  Disciplína 4  Záťaž ciel'
  Disciplína 5  Zát'až dial'ka jednoručne

Dievčatá:
   Disciplína 1   Muška ciel'
   Disciplína 2   Muška dial'ka jednoručne
   Disciplína 3   Zát'až Arenberg
   Disciplína 4   Zát'až cieľ
   Disciplína 5   Zát'až diaľka jednoručne

 

Súťaž družstiev sa vyhodnocuje v 5 boji.