Súťaže

V tejto časti prezentujeme výsledky súťaži rybolovnej techniky a to na poli národnom aj medzi národnom.

Budeme sa snažiť sprostredkovať čo najviac zo svetového diania v súťažiach rybolovnej techniky

 

 Svetové rekordy

 Výsledky na stránke ICSF