Disciplína 1 Muška cieľ

(Fly accuracy)

Táto disciplína je podobná klasickému muškáreniu. Aj tu pretekár vrha umelou muškou na šnúre, ale v tomto prípade bez háčika. Súťaž prebieha na špeciálnom stanovišti s piatimi terčami vo vzdialenostiach medzi 8m a 13m na pódiu.  Pretekár najprv vykonáva tzv. suché hody, kedy pomocou výťahovania a stahovania šnúry počas neustáleho švihania trafia terče v poradi 3-1-4-2-5 v dvoch sledoch. Po ukončení suchých hodov, pretekár vykonáva tzv. mokré hody, kedy musí terče trafiť bez medzi švihu v poradi 1-2-3-4-5. Za zásah na terč je 5 bodov. 

 

Pravidlá:

   
Prút:   ľubovoľný do dĺžky 3m, štandardné očká   
Naviják:   štandardný alebo individuálne vyrobený muškarský naviják, ktorý zodpovedá štandardu. Naviják pripevnený na prúte a šnúra                                           pripevnená k navijáku. Naviják musí zachytávať celú šnúru vrátane náväzca.
Šnúra: 
bežná štandardná šnúra alebo šnúra zodpovedajúca štandardu ICSF s minimálnou dĺžkou 13,5 m v jednom kuse, šnury s
kovovými vložkami alebo vložky podobné kovu su neprípustné
Náväzec: 
minimálna dĺžka 1,80m. Náväzec musi byť iného materiálu ako šnúra. Koncový náväzec musímat minimálne 30 cm a hrúbku
0,45 mm, Farba: dobre viditeľná: žltá, orandžová, zelená ale nie priesvitná.
Muška:
bežná súťažná muška, veľkosť ť. 10 bez háčika. Priemer 16 -20mm, Usporiadateľ da k dispozícii mušky vo farbých biela, žltá,
červená. Mušky pretekár nesmie upravovať. Pri pretrhnutí môže mušku neobmedzene nahradzovať
Pódium: minimálna dĺžka 1,5 metra a šírka 1,2 metra. Výška nad zemou 0,5 metra
Terče:
5 diskov o priemere 0,6 metra, vyrobené z plastu alebo kovu, so zahnutými okrajmi vysokými 3 cm. Farba: tmavá čierna, modrá        
alebo hnedá, naplnené vodou
Rozmiestnenie:
Disk č. 1 vzdialený vľavo od pretekára 8 m od horného, predného okraja pódia. Disk č. 5 vzdialený vpravo od pretekára 13 m odhorného, predného okraja pódia.
Disky č. 2, 3 a 4 ležia v línii medzi diskom 1 a 5. Pódium stojí pred diskom č. 3. Vzdialenosti diskov sú merané od stredu
horného, predného okraja pódia až k strednému bodu disku. Odstupy stredov diskov k stredom diskov sú 1,80 m.
Farba: modrá alebo zelená, nesmie byť použitá žiadna tmavá farba.
Suché hody: Na štarte stojí pretekár s muškou v ruke. Šnúra musí byť stočená na dĺžku prúta (náväzec sa napočíta). Šnúra nesmie visieť pred navijakom. Suché hody začínajú pre jeden disk jeden hod v poradí disk 3-1-4-2-5-3-1-4-2-5. Medzi každým hodom musí byť vykonaný prinajmenšom jeden hod na prázdno alebo do vzduchu. Šnúra sa môže predlžovať alebo skracovať pri suchých hodoch iba počas pohybu udice. Chybné predĺženie alebo skrátenie sa počíta pre nasledujúci hod, nasledovný bod sa hodnotí nula bodmi. 
Mokré hody:

 Po ukončení suchých hodov stiahne pretekár najskôr šnúru bez vzdušných hodov na vzdialenosť prvého disku, potom nasleduje mokrý hod v dvoch poradiach na jeden disk jeden hod, v poradí 1-2-3-4-5-1-2-3-4-5. Počas hodu sa nesmie vykonať hod na prázdno alebo do vzduchu. Šnúra sa môže stiahnuť iba k skráteniu medzi dvoma kotúčmi 5 a 1.

Hody: Pri nesprávnom druhu hodu (šnúra padne na zem lebo náväzec je ťahaný po zemi) bude pretekár upozornený a v prípade opakovania bude jeho výkon anulovaný. Ak sa malo zabrániť hodu mušky, pri mokrom hode, prostredníctvom zlých pomerov miesta, rozhodca rozhodne či bude pretekárovi povolené tento hod zopakovať

Hody:  Pri nesprávnom druhu hodu (šnúra padne na zem lebo náväzec je ťahaný po zemi) bude pretekár upozornený a v prípade opakovania bude jeho výkon anulovaný. Ak sa malo zabrániť hodu mušky, pri mokrom hode, prostredníctvom zlých pomerov miesta, rozhodca rozhodne či bude pretekárovi povolené tento hod zopakovať
Čas: 5 minút 30 sekúnd 
Hodnotenie:

Každý zásah 5 bodov, najvyšší počet bodov 100. Okraj disku platí ako zásah.

Ostatné: Pretekár musí stáť pri suchých a mokrých hodoch aspoň jednou nohou na prednom okraji pódia. 
 
 
 

 

Zábery z finále Muška cieľ z Majstrovstiev Sveta r. 2011 z Českých Budejovíc

Ďalšie zábery:

TIPY A TRIKY:

Diskusná téma: Disciplína 1 Muška cieľ

Neboli nájdené žiadne príspevky.

Pridať nový príspevok